[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1541432940.547833-.jpg ( 195.71 KB , 1200x871 )

⋮⋮⋮   No. 81910

Сап кропивач. Хочу виїбати гієну, які підводні?

⋮⋮⋮   No. 81911

File: 1541433892.821042-.jpg ( 145.22 KB , 800x450 )

>>81910
Цій бірді потрібно більше йобнутих тредів. Нагортайте, хлопці.

⋮⋮⋮   No. 81918

>>81910
Гієна не вбиває свою здобич перед тим як з'їсти, а жере просто так, живцем. Норм підводні?

⋮⋮⋮   No. 81926

>>81918
Тоюто на мінєт краще не розраховувати? інший повзпроповз, який б теж не проти присунути блохастому

⋮⋮⋮   No. 81927

>>81926
Ну чому, як то кажуть на сонце у телескопа можна подивитися, десь два рази.

⋮⋮⋮   No. 81928

Ще один підводний камінь, самиці більші за самців, домінують у зграях, цілком можливо що це вона тебе виїбе своїм псевдопенісом, а не ти її.

⋮⋮⋮   No. 81932

>>81929
Де я істеричка? Геть мозок пробухав?

⋮⋮⋮   No. 81934

>>81932
та не звертай увагу на цього хворого він просто на цю піхвокурку тре свого прутня

⋮⋮⋮   No. 81936

>>81934
>піхвокурку
А це хто?

⋮⋮⋮   No. 82018

File: 1541516686.374094-.jpg ( 558.38 KB , 2560x1771 )

Підводні в тому, що з такими тредами на смоктач треба йти.

⋮⋮⋮   No. 82019 OP

>>82018
Навішчо?

⋮⋮⋮   No. 82051

>>81936
Твоя мамця.

⋮⋮⋮   No. 82190

Гієна - флагман матрiархату.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]