[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1539202372.698173-.jpg ( 52.67 KB , 600x600 )

⋮⋮⋮   No. 80536

Що з драматикою?
Тільки не кажіть що знову треба буде статті усі переписувати

⋮⋮⋮   No. 80538

>>80536
Готується до міграції. Оживе як осяде.

⋮⋮⋮   No. 80572

>>80538
на вихідних уже[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]