[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1536845868.11136-.PNG ( 526.67 KB , 574x457 )

⋮⋮⋮   No. 78057

терміново потрібен пак з макросами для тролінгу кацапів

аноне, молю!!!

з мене, нажаль, нічого

⋮⋮⋮   No. 78198

>>78057
Соррян братику, все було пройобано.

⋮⋮⋮   No. 78206

Зроби сам. Чи в тебе руці з дупці?

⋮⋮⋮   No. 78207

File: 1536912190.797656-.png ( 82.57 KB , 370x324 )

>>78206
Але ж анон... той, шо чарівним чином генерує піздаті макроси... він же все зробить за мене. Я вірю в диво чарівного Інтернету і в дух УБК.

⋮⋮⋮   No. 78212

>>78207
Інтернет - лайно, а УБК не існує.

⋮⋮⋮   No. 78213

⚫

⋮⋮⋮   No. 78214

File: 1536927308.939608-.jpg ( 41.66 KB , 800x600 )

File: 1536927308.939608-2.jpg ( 10.2 KB , 300x100 )


⋮⋮⋮   No. 78246

>>78214
Ага, раніше і ковбаса по 2.20 була[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]