[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1533910843.797668-.jpg ( 52.67 KB , 1280x720 )

⋮⋮⋮   No. 74721

Сап, тренувач! Хочу собі руки-бамбуки. З чого почати, якi пiдводнi каменi?

⋮⋮⋮   No. 74722

File: 1533911953.73348-.jpg ( 151.59 KB , 700x410 )

>З чого почати

вибачаюсь за свинособачу мову
я зараз на десятому тижні, розпочинав з першого

по собі бачу, що програма реально працює
Попередження

⋮⋮⋮   No. 74723

File: 1533912380.392734-.jpg ( 30.68 KB , 604x220 )

>>74722
в мене є краща програма...
Попередження

⋮⋮⋮   No. 74724 OP

>>74722
А що там з віджиманнями? В хаті турнічка нема, а виходити на вулицю пiздєц як не хочеться.

⋮⋮⋮   No. 74731

>>74723
Дякую, безос, почну відразу з 7 місяця

⋮⋮⋮   No. 74743

>>74724
вони більше на грудак дадуть.

⋮⋮⋮   No. 74744 OP

>>74743
Зрозумiв! А що ще можна "на руки" робити?

⋮⋮⋮   No. 74748

File: 1533924810.871544-.jpg ( 49.69 KB , 960x870 )

Я теж недавно почав турнічком займатись...
Можна до вас в клуб?

⋮⋮⋮   No. 74752 OP

File: 1533925916.234411-.jpg ( 16.97 KB , 288x384 )

>>74748
Заходь! Тут завжди раді новим обличчям.

⋮⋮⋮   No. 74767

File: 1533991089.640907-.webm ( 155.0 KB , 540x360 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]