[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1531186967.521566-.jpg ( 218.39 KB , 1500x1465 )

⋮⋮⋮   No. 72387

Пацани, я вас, всіх, люблю!

⋮⋮⋮   No. 72388

File: 1531188959.931739-.png ( 726.5 KB , 1147x761 )

>>72387
Я тебе теж люблю, безосібн(ий/а)

⋮⋮⋮   No. 72389

>>72388
Знаєте, за що я люблю безосібного? За те що він може любити брата свого анона просто так, без усякого зиску та користі.

⋮⋮⋮   No. 72423

File: 1531269409.522499-.jpeg ( 19.02 KB , 403x280 )

Лише двум чи трьом безосібним небайдужий тред безосібної любові. Прикро. Серед безосібних має бути більше любові.

⋮⋮⋮   No. 72424

>>72423
Вони, мабуть, через те, що ти, анімешнік.

⋮⋮⋮   No. 72432

File: 1531291680.684631-.jpg ( 690.05 KB , 1944x2592 )

>>72424
Чому в такому мирному треді так багато ненависті? ОП хоче тільки любити та щоб його любили. Хіба це щось погане?

⋮⋮⋮   No. 72441

>>72387
А прутень смоктати будеш, га?

⋮⋮⋮   No. 72458

>>72423
Зробив тред з сажею і жаліється, що його не люблять. Ти кого тут сагати зібрався, на майже мертвій борді? Себе? От і не люблять, бо довбойоб.

⋮⋮⋮   No. 72461

>>72432
>>72458
Агов, це я зробив тред. я просто виразив думку, що він анімешнік, а його нехто не любить через аніме його. Ну ви зрозуміли. Я нічого не маю проти нього

⋮⋮⋮   No. 72465

>>72441
Неправдаподібно гакаєш, не віриться що ти з тих хто валиться в сракотан

⋮⋮⋮   No. 72501

>>72461
ОП - прутень, це загальновідомий факт, а тут небагато тих, хто любить чужі прутні.

⋮⋮⋮   No. 72518

>>72501
Так що ти хотів сказати?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]