[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1507820713.176028-.jpg ( 3.94 KB , 200x201 )

⋮⋮⋮   No. 50278

Анони, ржу
Росія створила САЙТ який дуже схожий на кропивач і назву вкрали в групи вконтакті

⋮⋮⋮   No. 50281

>>50278
Ото вони дурні! Одним словом - кацапи!

⋮⋮⋮   No. 50282

Ахах, тупі підорахи

⋮⋮⋮   No. 50288

Які ж кацапи півні, охуєть проста.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]