[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1602975654.49086-.png ( 502.05 KB , 600x450 )

⋮⋮⋮   No. 191236

Привіт невідомуси.

⋮⋮⋮   No. 191243

Недойобуси

⋮⋮⋮   No. 191245

>>191236
Пішов нахуй, пішов нахуй, пішов нахуй, підарас...

⋮⋮⋮   No. 191246

>>191236
З Сосачу прийшов?

⋮⋮⋮   No. 191255

>раса воїнів

З яких пір заробітчани стали расою воїнів?

⋮⋮⋮   No. 191257

>>191255
Воюють з полуницею і борються за робочу візу.

⋮⋮⋮   No. 191266

Ми пиздойобуси.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]