[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1602925352.776714-.jpg ( 86.07 KB , 1080x784 )

⋮⋮⋮   No. 191189

Шо чуваки, 6410?

⋮⋮⋮   No. 191190

>>191189
>6410
Що?

⋮⋮⋮   No. 191238

Мало.
От, коли стільки ж за один день почне помирати москалів, тоді буде файний трід.
Хоча, воно вже, мабуть, так і є. Треба ритися.

⋮⋮⋮   No. 191240

File: 1602979606.645006-.png ( 7.75 KB , 452x118 )


⋮⋮⋮   No. 191515

>>191240
Популізм, який доб'є економіку. Весь 2020 рік падіння, а тут раптом зростання мінімалки аж на 30% наступного липня? За рахунок чого?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]