[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1581702834.795565-.jpg ( 48.56 KB , 985x679 )

⋮⋮⋮   No. 142323

Це - нитка з гіперпічкурем

⋮⋮⋮   No. 142334

>>142323
І що?

⋮⋮⋮   No. 142335

>>142323
А Гіперчан де? А Вісник?

⋮⋮⋮   No. 142352

>>142334
І Всесвіт
>>142335
Буде мейбі

⋮⋮⋮   No. 142380

>>142335
Який Гіперчан, такий і Вісник!

⋮⋮⋮   No. 142428

>>142323
Хлопче, ти намагаєшся фірсити новий мем?

⋮⋮⋮   No. 142429

>>142428
Поки що я це запостив лише раз[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]