[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1575728389.64193-.jpg ( 61.38 KB , 640x535 )

File: 1575728389.64193-2.png ( 142.76 KB , 594x493 )

⋮⋮⋮   No. 129714

Як же заїбав цей дауніло. Він не по темі постить цю пікчу, відповідаючи анонам. Ти взагалі бачиш, що ти постиш?


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]