[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1575682378.289796-2.png ( 448.74 KB , 790x601 )

⋮⋮⋮   No. 129655

Ахахахахахаххахаах
Адепти УБК і різного шлаку. Вашу святу назву Учан сперли москалі http://uchan.pp.ua/. Меншовартикі, підмоскалені, аахаххахахахахахахахахх

⋮⋮⋮   No. 129656

А чому це робить нас меншовартиками? Борда ж то не вкраїнська. Та й набігти можна.

⋮⋮⋮   No. 129657

Ахахахахахаххахаах
Адепти бірд і різного шлаку. Вашу святу назву Форчан сперли москалі http://4chan.ukoz.net.ru Меншовартикі, підмоскалені, аахаххахахахахахахахахх

⋮⋮⋮   No. 129658

File: 1575688348.216994-.jpg ( 103.53 KB , 652x436 )

Нагадало.

⋮⋮⋮   No. 129659

>>129658
Не баньте плз, це білоруська.

⋮⋮⋮   No. 129661

>>129655
Вот, нормальна борда, а не копровач з хунвейбінами-заукраїнцями. Дякую що написав про неї.

⋮⋮⋮   No. 129663

>>129655
І шо?
>>129656
За якоюсь чарівною логікою це має робити нас меншовартісними,хоча спизділи саме інші
>>129661
Не забудь зайти в дім профспілок на порцію шашлика

⋮⋮⋮   No. 129664

File: 1575702740.928657-.png ( 59.76 KB , 500x535 )

>>129661
>заукраїнцями

⋮⋮⋮   No. 129672

>>129656
Тож не казали шо це вас робить меншовартиками.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]