[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1574900623.569626-.jpg ( 75.49 KB , 600x450 )

⋮⋮⋮   No. 127475

Правильно "нахуй" чи "на хуй"?

⋮⋮⋮   No. 127478

На прутень.

⋮⋮⋮   No. 127479

1, очевидно ж

⋮⋮⋮   No. 127480

Фу бля люто ненавиджу блядєй, а ще які ходять по саунам підвішував би таких за вим'я на стопах біля тих саун.

⋮⋮⋮   No. 127614

На 2ch.hk.

⋮⋮⋮   No. 127625

>>127479
Ти просто з нормальними блядями в сауну не ходив.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]