[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1574539699.214763-.jpg ( 168.16 KB , 600x450 )

⋮⋮⋮   No. 126648

це називається багатством бідної людини

⋮⋮⋮   No. 126649

І шо?!

⋮⋮⋮   No. 126658

>>126648
Це сумно та огидно.

⋮⋮⋮   No. 126659

>>126648
Це що поляк ?
Чи кріпак з україни ?

⋮⋮⋮   No. 126703

Це називається "я запостив картинку і прокоментував її незрозумілою хуйнею". Що за "багатство бідної людини"? Що ти, в біса, верзеш? Іди під струмінь митись після такого словесного проносу, Євгенію ти наш Євтушенку.

⋮⋮⋮   No. 126756 OP

File: 1574586175.343612-.jpg ( 84.03 KB , 530x490 )

ти можеш лизати мій член

⋮⋮⋮   No. 126757


⋮⋮⋮   No. 126773

File: 1574599673.051528-.png ( 78.43 KB , 599x240 )

>>126756
ja perdiliv polsku kurwu[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]