[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1562903267.805136-.jpg ( 75.51 KB , 768x1280 )

⋮⋮⋮   No. 105829

Test

⋮⋮⋮   No. 105831

Достатньо українське зображення

⋮⋮⋮   No. 105832 OP

>>105831
>українське
Пруфи є?

⋮⋮⋮   No. 105833

>>105832
Це ж недотрап зі Святошина

⋮⋮⋮   No. 105836 OP

>>105833
Якесь маленьке містечко?

⋮⋮⋮   No. 105837

>>105836
> Свято́шин (Свято́шино, Свято́шине) — історична місцевість Києва, розташоване за 10 км на захід від центру міста (між залізницею Київ — Коростень...

⋮⋮⋮   No. 106390

File: 1563542015.329508-.png ( 1.8 MB , 4284x2824 )

Вибо́ри в Україні! Біль. Тестую курво!!![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]