[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1580235864.7513-.jpg ( 108.32 KB , 900x900 )

⋮⋮⋮   No. 3178

Конічіва, шановне отаку-панство!

До вас на чай завітала адміністрація Драматики з особливим до вас проханням. Річ у тім, що, як ви знаєте, на Драматиці є чимало статей про різноманітні тайтли та про український фендом. Однак, на жаль, більшість з них короткі, застарілі та навіть не мають зображень. Тому було б непогано, якби хоч хтось із вас, безосібних, долучився до відновлення та дописування статей.

Ось посилання на проект для реставрації статей про аніме: https://drama.kropyva.ch/Енциклопедія_Драматика:Аніме

Якщо що - пишіть в тред, питайте, що цікавить, я буду тут.

⋮⋮⋮   No. 3179

за чим? педія для того є

⋮⋮⋮   No. 3180 OP

>>3179
Драматика і Вікіпедія надто різні, сам розумієш. Там апріорі не можна неформально описувати аніме, тобто без лулзів чи драми. Сухий вікіпедійний опис іноді буває корисним, коли треба щось підглянути, але він, по-перше, нецікавий, а по-друге, не завжди вичерпний.

⋮⋮⋮   No. 3181

File: 1580240497.364104-.jpg ( 33.08 KB , 600x450 )

>>3178
Подякував

⋮⋮⋮   No. 3182

>>3179
Напевно тому, що на Вікіпедії не можна використовувати таке словосполучення як "запах ношених трусиків 13-річної школярки" або подібне йому

⋮⋮⋮   No. 3183

А на Драматиці можна

⋮⋮⋮   No. 3184

>>3182
*аромат

⋮⋮⋮   No. 3185

>>3183
Уяви собі

⋮⋮⋮   No. 3186

>>3185
Це утискання свободи слова!

⋮⋮⋮   No. 3187

>>3186
Ні, це критерії "значимости" на педівікії

⋮⋮⋮   No. 3415 OP

File: 1584524765.92131-.jpg ( 201.71 KB , 1124x776 )

Бюмп.

⋮⋮⋮   No. 3416

File: 1584525638.336067-.jpg ( 177.0 KB , 1280x720 )

>>3415
Привїт з потягонитки

⋮⋮⋮   No. 3446

File: 1584614625.31846-.jpg ( 1.14 MB , 4272x2848 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]